Wskazówki praktyczne:

  1. Przygotować Paschał przy ołtarzu i kilka świec, aby łatwiej i sprawniej zapalać od paschału świece kandydatów.
  2. Przed Mszą św. zaprosić kandydatów przed ołtarz.
  3. Poprosić kandydatów, aby przygotowali wypełnione deklaracje Duchowej Adopcji. Jedna część deklaracji z modlitwą Duchowej Adopcji zostawiają dla siebie, a drugą z imieniem i nazwiskiem składają do koszyka. Te deklaracje zostaną wniesione w procesji z darami.

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI PRZYRZECZEŃ

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy świętej, po złożeniu wyznania wiary. Po odmówieniu Wierzę w Boga OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.
CELEBRANS:
Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nie narodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Przystąpcie do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenie.
Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza.
CELEBRANS:
Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO - śpiew:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.
CELEBRANS:
(zwraca się do osób przyrzekających)
Drodzy siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni "swojego" jednego dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.
Następuje zapalenie świec.
CELEBRANS:
Przyjmijcie Światło Chrystusa. Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
Celebrans zapala od paschału świecę i przekazuje ją składającym przyrzeczenia, tak aby wszyscy mogli zapalić swe świece.
CELEBRANS:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Rozpoczyna się składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:
- Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
- wszyscy Aniołowie i Święci,
- Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
- postanawiam i przyrzekam,
- że od dnia 25 marca (dzień może być przesunięty ze względu na okres liturgiczny w Kościele)
- w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
- biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
- którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
- aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
- modlić się o uratowanie jego życia
- oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
- Tymi modlitwami będą:
- jedna tajemnica różańca,
- moje dowolne postanowienia
- oraz modlitwa, którą, dziś po raz pierwszy odmówię:
Wszyscy razem z celebransem:
Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
CELEBRANS:

Módlmy się. Boże, Źródło życia i dobroci! Ty posłałeś Syna Swego, Słowo Życia - wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com