...odmawiany przez Księży Sercanów

Oto to Serce, które tak bardzo ludzi ukochało. • Zaprawdę, o Panie, • że miłość Twoja powołała nas do łaski i życia, • a po upadku zgotowała nam obiecane Odkupienie. • Miłość Twoja zaczynając ofiarę wynagrodzenia • wybrała upokorzenia Wcielenia i Narodzenia. • Dziecięce Twoje Serce • przez słodycz swoją, • pokorę i pierwsze całopalenia • pożądało miłości naszej wzajemnej.

W mozołach i czuwaniach gorzało Serce Twoje miłością. • Gorzało nią również, • kiedy Ty miłością powodowany • a przewinień naszych ciężarem przygnieciony • podczas konania ogrojcowego krwawy pot roniłeś. • Chciało Serce Twoje, • dokonawszy na krzyżu swej ofiary, • w końcu być włócznią otworzone.

Serce Twoje ustanowiło Sakrament miłości, • by nam się stale oddając, • do miłości swojej wszechmiernie nas zniewolić. • Wreszcie Serce Twoje przygotowuje nam tron w niebie.

Oto Serce, • które tak bardzo ludzi ukochało, • a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych • tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność.

Słyszeliśmy, o Panie, bolesne Twe skargi. • Słudze błogosławionej i uczennicy Twego Serca wyjawiłeś bowiem, • że niewdzięczność ta jest Ci boleśniejsza nad cierpienia całej Twej męki i rzekłeś, • że gdyby ludzie choć trochę miłości Ci okazali, • za nic byś sobie poczytał to wszystko, coś dla nich uczynił.

Tę oto wzajemną miłość chcemy Ci odtąd okazywać, o Panie. • Przez naszą wszakże miłość, współczucia pełną i wdzięczności, możemy Cię pocieszyć. • Obyśmy żyć mogli jedynie życiem pełnym poświęcenia, samozaparcia i miłości, • której Serce Twoje tak pragnie!

Wraz z Marią Magdaleną • chcemy wylać na głowę Twą świętą i stopy Twe • wonność miłości kornej i wiernej czci. • Z Weroniką pragniemy pocieszyć Cię za wszystkie obelgi, jakimi jesteś napojony.

A w końcu z Matką Twoją, • z Janem świętym • i z owymi oddanymi i wiernymi przyjaciółmi na Kalwarii • chcemy Ci wynagrodzić osamotnienie, • w jakim Cię zostawia tyle serc tak umiłowanych. Obyśmy mogli, przez gorliwość naszą apostolską, • wszystkie serca dla Ciebie pozyskać!

Wszędzie kochane niech będzie Najświętsze Serce Jezusa.

Sercu Jezusa, uwielbienia najgodniejszemu, • chwała niech będzie, dziękczynienie i pociecha wszędzie i zawsze. Amen.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com