Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana

przed Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 19-11-2016 r

jezus krol polskiJezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, * Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! * Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, * który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego * i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, * wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. * Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. * Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. * Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu * przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. * Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. * Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, * dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, * wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. * Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, * wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. * Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. * Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, * na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. * Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, * teraz i na wieki wieków. * Amen.

Po uroczystości I Komunii św. dzieci klas II przeżywają dni wdzięczności za Eucharystię, nazywane "białym tygodniem". Każdego dnia przychodzą do kościoła w białych strojach a uczestnicząc we Mszy przyjmują Pana Jezusa do swoich serc. Wraz z nimi przychodzą rodzice i krewni, żeby włączyć się w to wielkie dziękczynienie.

Dzieci według dokonanego podziału angażują się w liturgię Mszy św., poprzez czytanie Pisma św., śpiewanie psalmu responsoryjnego, modlitwę wiernych itd. Każdy z dni „białego tygodnia” ma jakąś specyfikę; jednego dnia robiono pamiątkowe zdjęcia i zostały poświęcenie i rozdanie obrazki I Komunijne, składano przyrzeczenia abstynenckie. Przewidziano także poświęcenie się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi.

Szczególnym wydarzeniem „białego tygodnia” była pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej - organizowana w czwartek. Dzieci z pięciu klas II udały się tam wraz z wychowawcami, przedstawicielami rodziców i księdzem Tomaszem. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., a po niej niektórzy otrzymali szkaplerz, potem zwiedzali klasztor OO. Karmelitów. Była też możliwość poczęstunku, zrobienia zdjęć i zakupienia pamiątek. Pełni radości i niezapomnianych wrażeń wrócili do swoich domów.

Piękną tradycją "białego tygodnia" jest modlitwa i złożenie daru na misje. Bardzo często w krajach gdzie pracują polscy misjonarze, liczne rodziny (w tym także i dzieci) żyją w wielkim niedostatku. Tak więc rodzice dzieci klas II pragną o nich pamiętać i podzielić się nimi tym co posiadają. Złożenie daru na misje miało miejsce w piątek, podczas Mszy św. Serdecznie dziękujemy za te złożone ochotnym sercem dary. Na uwagę zasługuje też fakt, że poszczególne koperty przed włożeniem pieniędzy zostały przez dzieci pięknie ozdobione - jak widać włożyły w to dużo serca. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Gabryel SCJ wieloletni misjonarz z Indii. Ta Eucharystia była wyjątkowa, ponieważ w liturgię zostały wplecione kwiaty, tańce i kadzidło z kultury hinduskiej.

Góra strony